12.12.2018 06:00 | Zaujímavosti

Čo podľa vedcov tvorí 95 percent vesmíru?

Zdroj: iStockphoto
Prvýkrát o existencii temnej hmoty a temnej energii hovoril na začiatku minulého storočia Albert Einstein. Sám však nakoniec túto teóriu spochybnil ako nezmysel. Ale ...

Ďalší astrofyzici však koncept rozvádzali a následne sa prvýkrát vážne o temnej hmote ako „opaku“ pozitívnej hmoty s gravitačnou silou debatovalo v 90. rokoch minulého storočia. Vedci z Oxfordu tvrdia, že teórie o zvláštnej temnej tekutine vo vesmíre sú pravdivé. Tento protipól hmoty pôsobiacej gravitačnou silou pritom vypĺňa 95 percent vesmíru a je hnacou silou jeho rozpínania.

Astrofyzici z Oxfordu tvrdia, že prišli k riešeniu otázky, čo je vo vzduchoprázdne a čo vysvetľuje niektoré nejasnosti týkajúce sa gravitácie. Temná energia a temná hmota sú podľa nich jediným fenoménom, neviditeľnou tekutinou, ktorá existuje vo vesmíre a správa sa, ako by tvorila negatívne gravitačné pole. Zatiaľ čo hmotné telesá pôsobia na seba príťažlivo, táto fluidná tekutina pôsobí opačne. Keď ju od seba hmotné teleso laicky povedané „odstrčí“, pritiahne sa k nemu. A naopak.

 

 

„Myslíme si, že temná hmota a temná energia môžu byť zjednotené v tekutine, ktorá vykazuje negatívne gravitáciu, odpudzuje ostatné materiály okolo seba. Aj keď je pre nás taká hmota zvláštna, naznačuje, že náš vesmír je symetrický v pozitívnych a negatívnych vlastnostiach. Výsledok sa tak javí nádherne, temná energia a temná hmota môžu byť zjednotené do jedinej substancie, pričom oba účinky je možné jednoducho vysvetliť, pozitívna hmota pláva na mori negatívnej hmoty,“ tvrdí profesor Jamie Farnes z Oxfordskej univerzity. Temná energia a temná hmota tiež pravdepodobne vysvetľujú rotačnú rýchlosť galaxií a ich rozpínavosť v priestore. Aj to, čo vytvára rovnováhu vo vzduchoprázdne.

„Pokiaľ je to reálne, naznačovalo by to, že chýbajúcich 95 percent vesmíru malo estetické riešenie, zabudli sme do neho zahrnúť znamienko mínus. Tieto účinky sa nám zdajú zvláštne a neprirodzené, pretože my sídlime v oblasti v ktorej dominuje pozitívna hmota. Cesta k chápaniu pravej povahy tohto nádherného, jednotného a zrejme aj polarizovaného vesmíru iba začala,“ tvrdí profesor Farnes vo svojom vyjadrení pre denník The Independent

Čítajte ďalej
VIDEO
Prečítajte si aj
Najčítanejšie