15.11.2018 14:00 | Zaujímavosti

Neandertálci nevymreli násilne, ale skôr ... slastne

Zdroj: iStockphoto
Prvé teórie o tom, ako zmizli z Európy jej prví ľudskí obyvatelia – neandertálci – boli dosť krvavé. Vykresľovali stretnutia tejto voči drsným podmienkam odolnej kultúry s druhom Homo sapiens ako násilné strety a vyhladzovanie.

Moderné genetické analýzy a nové poznatky o neandertálcoch naznačujú, že to ale bolo pravdepodobne oveľa menej drastické. A neandertálci nakoniec zmizli tak, že sa krížili so sexuchtivými ľuďmi, ktorí prišli z Afriky a Blízkeho východu.

Neandertálci totiž boli najprv označovaní ako veľmi primitívni a hrubí ľudia. Za to môže sčasti nedostatok kvalitných archeologických nálezov, z ktorých bolo možné získať faktické informácie o ich štýle života, sčasti aj spôsob myslenia predchádzajúcich storočí. Kultúra nejako vedcov programovala k domnienke, že Homo sapiens je druh nadradený a vynikal nad ostatnými inteligenciou, takže nakoniec uspel. Lenže neskoršie nálezy neandertálcov a stop jej pôsobeniu naznačuje, že to boli inteligentní a kultúrni ľudia. Rozhodne viac, ako sa predpokladalo v 20. storočí. Genetika tak priniesla poslednú zásadnú informáciu, a síce to, že všetci dnes nosíme vo svojej DNA značné množstvo ich dedičnej informácie. Sú teda aj našimi predkami a s prvými jedincami Homo sapiens sa s neandertálci museli krížiť.

Neandertálci vznikli v Európe pred cca 450 000 rokmi po tom, čo naši spoloční predkovia opustili Afriku a dorazili do Európy. Vznikol teda druh človeka veľmi odolný voči chladným a drsným podmienkam tohto kontinentu. Medzitým v Afrike vznikal druh Homo sapiens, ktorý opustil tento kontinent a vydal sa na sever. Do Európy dorazil cca pred 60 000 rokmi a začal sa tam s neandertálcami krížiť. Pôvodne sa myslelo, že naši predkovia Homo sapiens pôvodných Európanov buď priamo násilne vyhladili, alebo pripravili konkurenciou o zdroje potravy. Teraz sa ale javí ako najpravdepodobnejšia teória, že ich jednoducho do seba pohltili geneticky. Jedincov Homo sapiens bolo viac, krížili sa s neandertálcami tridsať tisíc rokov tak dlho, až čistí neandertálci zanikli.

Čítajte ďalej
VIDEO
Prečítajte si aj
Najčítanejšie