5.11.2018 16:15 | Sex

Sexuálna anorexia: Koho viac postihuje?

Zdroj: iStockphoto
Záujem o sex je prirodzený, ale sú aj ľudia, ktorí o neho majú iba malý záujem, alebo im je celkom ľahostajný. Venoval sa tomu aj španielsky denník El País, pretože Španielsko práve diskutuje o tzv. sexuálnej anorexií.

Psychologička Emma Ribasová, expertka na manželskú psychoterapiu, uvádza ako možné príčiny nezáujmu o sex nedostatok sebaúcty či konfliktnej situácii medzi partnermi. Sú však problémy, ktoré môžu mať hlbšie korene, ako je to, že človek v minulosti zažil sexuálne násilie. Do úvahy taktiež pripadá úloha veľmi prísnej výchovy, ktorá môže vytvoriť o sexe predstavu ako o potenciálne nebezpečnej aktivite namiesto toho, aby ho predstavovala ako prirodzené vyvrcholenie ľudského citu a lásky a ako nástroj reprodukcie. Rovnako ako mentálna anorexia môže viesť k odmietaniu jedla, tak aj sexuálna anorexia môže viesť nielen k strate významnej príležitosti k radosti, ale tiež k strate partnera a podstatnej súčasti vlastnej existencie. Odmietanie sexuality môže nadobúdať rôzne podoby a jeho klasifikácia je problematická. Napríklad DSM 5, posledná verzia Diagnostického a štatistického manuálu Americkej psychiatrickej asociácie, biblia psychiatrov, síce nespomína termín sexuálna anorexia, ale označuje to za poruchu pomenovanú sexuálna averzia a definovanú ako pretrvávajúci či príležitostný odpor voči všetkým alebo takmer všetkým sexuálnym kontaktom. Výskum zahrnujúci viac ako 4000 osôb, hlavne žien, ukázal, že tento druh problémov existuje a je častý.

Profesorka Charmaine Borgová z Groningenskej univerzity v Holandsku uvádza, že viac ako 30 percent opýtaných účastníkov tejto štúdie malo skúsenosť z vlastného života s momentmi odporu voči sexu. Z týchto 30 percent asi 4 percentá respondentov vykazovali príznaky, ktoré zodpovedajú diagnóze poruchy označovanej ako sexuálna averzia: nedostatok záujmu k sexuálnym aktivitám, chýbajúca erotická fantázia, chladná či odmietavá reakcia na partnerove pokusy o sexuálne zblíženie a malé alebo žiadne sexuálne uspokojenie.

Iná veľká štúdia realizovaná v Spojených štátoch, v rámci ktorej bolo opýtaných viac ako  30.000 žien, ukázala, že problémy so sexuálnou túžbou, nie však patologickou, sú častejšie u žien: 43 percent opýtaných žien uviedlo, že sa ocitli v situácii, kedy mali iba nepatrný záujem o sex, a 22 percent odpovedalo, že pociťovali rôzne formy stresu spojeného so sexom.

Podľa sexuologičky Judith Viudesovej z Centra psychoterapie a sexuológie v španielskej Valencii je možné prekonať prejavy sexuálnej anorexie pomocou terapeuta, odborníka na kognitívne techniky, ale aj tak, že sa postihnutá osoba začne postupne vystavovať stimulom, z ktorých má obavy. Liečba musí byť komplexná a nesmie sa zameriavať iba na sexuálne problémy, ale musí byť orientovaná na všetko, čo s tým súvisí, ako je strach zo zblíženia a telesnej blízkosti, pocit zraniteľnosti. Jej cieľom musí byť prekonanie strachu zo sexuality, ale predovšetkým z medziľudských vzťahov, ktoré slúžia k tomu, aby človek mohol viesť uspokojivý osobný život.

Čítajte ďalej
VIDEO