18.10.2018 14:00 | Military

Pobyt sovietskych vojsk nás stál hrdosť aj stovky životov

Sovieti vtrhli do ČSSR na tankoch.
Sovieti vtrhli do ČSSR na tankoch.
Zdroj: anc
18.10. 1968 schválilo Národné zhromaždenie zmluvu o dočasnom pobyte sovietskych okupačných vojsk v ČSSR. Proti hlasovali iba štyria poslanci. Okupácia Československa z 21.8. 1968 tak získala zásterku zákonnosti.

Vojaci z Maďarska, Bulharska, Poľska a NDR československé územie opustili, sovietske vojská ostali. Prijatie zmluvy bolo jedným z dôsledkov zmien, ktoré začali ihneď po vstupe vojsk do republiky. Predchádzalo mu tiež urýchlené prijatie zákonov o cenzúre a práve zhromažďovania sa. Na texte zmluvy o pobyte vojsk na území ČSSR sa začalo pracovať na začiatku októbra, kedy Alexander Dubček, Oldřich Černík a Gustáv Husák rokovali v Moskve o podmienkach dočasného umiestenia spojeneckých vojsk v Československu. Černík to povedal po návrate bez okolkov: "Pokiaľ niekto žije v ilúziach, že by na jar mali vojská odísť, tak sa ich zbavte. Nemôžeme povedať, kedy odídu, ide o roky. Ostanú tu len sovietske vojská, je dohodnuté, že sa nebudú starať do vnútorných záležitostí." V rovnakom  duchu prehovoril aj Dubček. Rokovania o vlastnom texte zmluvy pokračovali 14. a 15.10.. Na druhý deň prišla sovietska delegácia do Prahy a zmluva bola podpísaná.

Zmluva stanovovala, že na území ČSSR dočasne ostane "za účelom zabezpečenia bezpečnosti krajín socialistického spoločenstva pred silnejúcimi revanšistickými snahami západonemeckých militaristických síl" časť sovietskych vojsk, ktoré sa práve v Československu nachádzali, a že zvyšok sovietskych spolu s bulharskými, maďarskými, východonemeckými a poľskými vojskami odídu do dvoch mesiacov. Zmluvu dopĺňal tajný protokol, ktorý stanovil počet "dočasne umiestených" sovietskych vojsk na 75.000. Pre ich velenie mala vzniknúť Stredná skupina vojsk, vo väčších mestách mali byť ponechané vojenské veliteľstvá. Protokol tiež obsahoval podmienky pobytu a určoval výcvikové priestory určené pre tieto vojská: Mimoň, Mladou, Libavou, Lešť a Malacky.


Už 18.10. 1968 potom bolo narýchlo zvolané zasadanie Národného zhromaždenia, ktorého sa zúčastnilo 242 z celkovo 300 poslancov a ktoré zmluvu ratifikovalo. Pre zmluvu hlasovalo 228 poslancov, desať sa zdržalo hlasovania, iba štyria poslanci hlasovali proti schváleniu. Boli to Gertruda Sekaninová-Čakrtová, František Kriegel, Božena Fuková a František Vodsloň. V ten istý deň zmluvu podpísal aj prezident Ludvík Svoboda. Sovietske vojská z Československa odišli až v roku 1991.  Ich odsun trval viac ako rok - od februára 1990 do júna 1991.

Ešte v roku 1990 bolo na československom území 73.500 vojakov základnej služby, 18.500 dôstojníkov a 44.300 občianskych pracovníkov a rodinných príslušníkov. Bojový arzenál tvorilo 1220 tankov, 2505 bojových vozidiel a obrnených transportérov, 1218 zbraní delostrelectva s rážou väčšou ako 100 mm, 77 bojových lietadiel, a 146 vrtuľníkov. V súvislosti s pobytom sovietskych vojsk na našom území bolo usmrtených niekoľko stoviek ľudí, a vyše päťsto ich bolo ťažko zranených. Československé pohľadávky v súvislosti so vstupom, pobytom a odchodom sovietskych vojsk prerokované v roku 1991 vládou presahovali 14 miliárd korún.

Čítajte ďalej
VIDEO
Prečítajte si aj
Najčítanejšie