16.10.2018 10:20 | Macho

Na reč tela sa pri klamárovi nemôžete spoliehať, lebo ...

Zdroj: iStockphoto
Psychológovia v minulosti prišli s tvrdením, že klamára vieme ľahko odhaliť podľa reči tela. Nervozita, pohrávanie sa s vecami a vyhýbanie sa očnému kontaktu potom označili za neverbálne prejavy klamania. Ale nie je to celkom pravda.

Lenže skutoční klamári sa dokážu skvele ovládať a týmto prejavom sa vyhýbať, pričom ani ľudia s takým správaním nemusia nutne klamať. Ľudia, ktorí sa vyhýbajú očnému kontaktu, iba  môžu hľadať vhodné slová a proces uvažovania im bráni v priamom pohľade do očí. A nejedná sa pritom o klamanie. Skúsení klamári ale dobre poznajú fyzické prejavy klamania tých osôb, ktoré klamú výnimočne alebo sú k lži donútené.

„Náš výskum naznačuje, že máme veľmi silné predsudky o správaní súvisiacom s klamaním, na ktoré takmer inštinktívne reagujeme pri počúvaní druhých. Doktor Martin Corley z Edinburskej univerzity pri experimentálnom výskume sledoval, ako sa ľudia správajú, pokiaľ sú vyzvaní k tomu, aby klamali, a ako na ich správanie reagujú ostatní poslucháči. Tí pri klamstve častejšie robili prestávky počas prejavu, pohybovali obočím, často používali citoslovcia hm apod., opravovali sa uprostred vety, rýchlo vypĺňali momenty ticha, začínali celú konverzáciu opäť, predlžovali vety, smiali sa a usmievali. Celkovo tak bolo spozorovaných 19 rôznych neverbálnych prejavov lži. Lenže to boli ľudia, ktorí neklamú programovo. Navyše výskum sám preukázal, že tak sa prejavujú iba niektorí klamári (pravdepodobne neskúsení), zatiaľ čo iní nie. Takže veľa poslucháčov nespoznala klamára. Pretože tí zbehlí dokázali prejavy klamania dokonale zakryť.

Čítajte ďalej
VIDEO
Prečítajte si aj
Najčítanejšie