2.7.2018 10:25 | Macho

Ako spoľahlivo spoznáte najväčšieho lakomca?

Zdroj: iStockphoto
Z veľkej kopy sa ľahko rozdáva. Logicky by to tak malo fungovať, ale nie je to celkom pravda. Stačí sa pozrieť na štedrosť boháčov a chudákov.

Najštedrejšími ľuďmi sú tí, ktorí majú najmenej. Potvrdili to psychológovia z Londýnskej univerzity s tým, že najväčší lakomci a sebci sú bohatí ľudia, ktorí zastávajú názor, že si svoje peniaze zaslúžili či vydreli. Z niekoľkých experimentov potom vyšlo najavo, že ľudia s vyššou mienkou o sebe a väčším majetkom sú oveľa sebeckejší a lakomejší ako tí, ktorí majú málo a sú pokorní.

 „Spôsob, akým človek nahromadí svoj majetok, výrazne ovplyvňuje to, ako je ochotný sa so svojím bohatstvom podeliť s druhými. Ľudia, ktorí si peniaze a majetok vydreli sami, ho oveľa viac odmietajú zdieľať s druhými, ako tí, ktorí ho zdedia alebo získajú inak,“ tvrdia autori z Londýnskej univerzity. Tím doktorky Magdy Osmovej uskutočnil experiment so skupinou osôb. Niektorým pridelil vysoký status, iným nízky. Ľudia vyššieho statusu dostali viac peňazí ako ľudia nízkeho statusu. Neskôr boli tí, ktorí sa snažili v hre viac, odmeňovaní vyššími čiastkami tak, aby nadobudli dojem, že sú za úsilie odmenení. Od začiatku do konca experimentu ľudia nízkeho statusu s najmenším príjmom a najmenším množstvom peňazí dávali na spoločné účely najviac. Hráči vysokého statusu boli lakomejší od začiatku, ale v priebehu hry dávali na spoločné účely o to menej, o čo viac nadobúdali dojmu, že si množstvo peňazí zaslúžili svojim úsilím. Ak bohatý hráč dostal peniaze len tak bez úsilí, bol oveľa štedrejší. Lakomosť rástla s pocitom, že si dotyčný bohatstvo zaslúži

Čítajte ďalej