12.6.2018 10:25 | Military

Zločinci majú o dôvod viac sa báť odhalenia

Zdroj: iStockphoto
Každý človek je obrovský ekosystém, v ktorom a na ktorom žijú miliardy baktérií. Druhové a početné zloženie tohto mikrobiómu je tak špecifické, že začína zaujímať forenzných špecialistov.

Ľudia totiž každú hodinu do svojho okolia vypustia 36 miliónov „svojich“ baktérií. A zanechajú ich teda aj na mieste činu. Analýza tohto mikrobiómu by mohla slúžiť k odhaleniu páchateľov tam, kde chýbajú odtlačky prstov či DNA.  Zatiaľ čo odtlačky prstov môže človek dômyselne zničiť alebo ich zanechaniu na mieste činu predísť, šírenie svojich baktérii nezastaví a neovplyvní. A tak odber vzoriek baktérií a ich analýza môžu byť ďalšou identifikačnou pomôckou. „Vykonali sme niekoľko forenzných štúdií skúmajúcich telefóny a topánky, a dokázali sme tak, že váš osobný mikrobióm sa prenáša na osobné predmety a zariadenia, a vzájomne to môžete spárovať,“ uviedol forenzný expert Jarrad Hampton-Marcell z Illinoiskej univerzity.

Jeho tím študuje šírenie mikrobiómu a jeho analýzu ako identifikačnú pomôcku. „Máme dôkazy nielen o tom, že by sme mohli sledovať jedincov, ktorí mali kontakt s určitými povrchmi, ale môžeme aj využívať databázu o súvislostiach životného štýlu týchto jedincov,“ verí Hampton-Marcell. Jeho tím zatiaľ dokáže určiť popri baktériach v interiéri, aká osoba ho navštívila, s presnosťou na sedemdesiat percent. To je oveľa horšie ako pri analýze DNA, ale mikrobióm by mohol byť ďalším pilierom pri usvedčovaní páchateľov.

Čítajte ďalej