30.3.2018 06:00 | Macho

Pre kariérny úspech a bohatstvo je dôležitá hlavne ...

Zdroj: iStockphoto
Byť štedrý, milý, ústretový a svedomitý sa síce vyplatí v medziľudských vzťahoch, ale nie je to tak podstatné pre kariérny úspech a bohatstvo.

Dôležitá je v tomto prípade inteligencia. Ľudia s vyšším IQ sú totiž úspešnejší a bohatší ako tí, ktorí sú vľúdni a ústretoví. Inteligencia totiž viac prispieva ku schopnosti spolupráce na pracovisku a všeobecne v spoločnosti. „Ľudia, ktorí sú ústretoví, dôverčiví, svedomití a štedrí, konajú dobro pre seba aj druhých, ale iba v obmedzenom množstve a iba po obmedzenú dobu. Naopak ľudia, ktorí sú nadpriemerne  inteligentní a pritom menej vľúdni k okoliu, prosperujú viac v dlhodobom meradle,“ tvrdia autori z Bristolu, Minneapolis a Heidelbergu.

Podľa autorov platí, že vyššie IQ súvisí s lepšou schopnosťou spolupracovať, čo sa odrazí na vyšších honorároch. „Spoločnosť je súdržná, pokiaľ sú ľudia dosť šikovní na to, aby boli konzistentní vo svojich stratégiach. Predvídanie spoločenských dôsledkov správania človeka vrátane jeho vplyvu na druhých je kľúčom k úspechu,“ tvrdí profesor Eugenio Proto. „Zameraním sa na inteligenciu v ranom detstve prostredníctvom vzdelania by mohlo potenciálne zvýšiť nielen ekonomický úspech jedinca, ale aj mieru spolupráce v spoločnosti neskôr v živote,“ dodáva doktor Andis Sofianos.

Čítajte ďalej
VIDEO
Prečítajte si aj
Najčítanejšie