21.11.2017 16:00 | Sex

Veci ohľadom oplodnenia sa asi majú celkom inak

Zdroj: iStockphoto
Zakladateľ genetiky Gregor Johann Mendel veril, že pohlavné bunky sa miešajú náhodne. Podľa zákonov o dominancii génov sa dá z tejto náhodnej zmesi predpovedať vlastnosti potomkov vzniknutých týmto miešaním. Lenže slávny prírodovedec pôsobiaci v Brne sa pravdepodobne trochu mýlil.

Rovnako ako jeho nasledovníci, ktorí doteraz verili, že vajíčko je pri oplodnení pasívne a sú to aktívne spermie, ktoré medzi sebou bojujú o úspech pri oplodnení. Lenže vajíčko je vyberavé a pravdepodobne ono rozhoduje, ktorú zo súťaživých spermií vpustí do svojej cytoplazmy. Podľa vedcov zo štátu Washington by vajíčko malo vedieť spoznať, ktorá spermia nesie dobré gény a ktorá zlé. A vie vpustiť dovnútra tú najlepšiu, zatiaľ čo tie, ktoré sa mu zdajú ako nevhodné, cez  jeho bunkovú stenu nepreniknú. V skutočnosti sú pasívne spermie, aj keď divo mlátia bičíkom a špičkou sa tlačia do vajíčka.

Profesor Joe Nadeau ze Seattlu preukázal, že vajíčka tvoria pravdepodobnejšie dvojice s určitým typom spermií a že iné diskriminujú. V pokuse s mutantným génom pre rakovinu semenníkov zistil, že zatiaľ čo podľa Mendelových zákonov genetiky o náhodnom krížení pohlavných buniek by malo byť nositeľmi tohto génu 75 percent potomkov, v skutočnosti bolo iba 27 percent. Zároveň tvrdí, že vajíčko dokáže poznávať chybné gény a také spermie diskriminovať. Aj keď sa zatiaľ nevie, akým mechanizmom to vajíčka robia, profesor Nadeau je presvedčený, že rozhodne nie sú pri oplodnení pasívne. „Boli sme zaslepení našimi predsudkami. To ale vytvára celkom nový spôsob uvažovania o oplodnení s veľmi odlišnými následkami celého procesu oplodnenia,“ tvrdí doktor Nadeau.

Čítajte ďalej